Ledige Stillinger

Vi har dessverre ikke noen utlyste stillinger for øyeblikket, men du må gjerne sende oss en uoppfordret søknad slik at vi eventuelt kan ta kontakt ved neste anledning. CV med søknad kan sendes til post@btvaldres.no